„Jak cenne jest zdrowie? Aspekty finansowania systemu opieki zdrowotnej”

Dnia 12 kwietnia 2022 roku odbyło się stacjonarne wydarzenie pt: ”Jak cenne jest zdrowie. Aspekty finansowanie systemu opieki zdrowotnej. Źródła przychodów NFZ.”

Prelegentami wydarzenia byli mgr Katarzyna Konopka z Zakładu Prawa Medycznego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz mgr Łukasz Presnarowicz z Katedry Prawa Podatkowego, którzy wygłosili wykład dotyczący finansowych aspektów publicznej służby zdrowia. Po wykładzie została przeprowadzona dyskusja (dotycząca m.in. tego, który system finansowania jest najlepszy), a uczestnicy wydarzenia mieli okazje do zadawania pytań prowadzącym.