„Kara śmierci w Polsce”

Studenckie Koło Nauk Penalnych miało okazję przeprowadzić kolejne spotkanie, poprowadzone przez mgr. Ewelinę Mogielnicką, w ramach wydarzenia „Kara śmierci w Polsce”.

Uczestnicy mogli poznać najważniejsze informacje odnoszące się do Kar śmierci w Polsce:

 • Przedstawiona analiza Kar śmierci w Polsce ujawnia, iż kara ta nie wpływa na ograniczenie przestępczości wręcz przeciwnie, jej wykonanie doprowadza do ingerencji w najważniejsze dobro ludzkie, a mianowicie życie, skutkiem czego jest brak poszanowania życia innej osoby, gdyż osobie skazanej na karę śmierci nie zależy na przestrzeganiu norm prawnych,
 • Przeciwnicy kary śmierci uważają, że kara śmierci powinna być stosowana tylko za przestępstwa wojskowe np. zbrodnie wojenne,
 • W roku 1948 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zgłosił do Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucję o zniesienie kary śmierci,
 • Kara śmierci określana jest jako najwyższy wymiar kary stosowany nieprzerwanie od początków państwa polskiego, natomiast w okresie zaborów przez trzy państwa zaborcze do 1998 r.,
 • W III Rzeczpospolitej Polskiej wymierzono karę śmierci 10 osobom, w tym Mariuszowi Trynkiewiczowi, Eugeniuszowi Mazurowi,
 • W 1988 r. wobec Zbigniewa Brzozowskiego została orzeczona ostatnia kara śmierci, która jednak nie została wykonana,
 • Kara śmierci obowiązywała w Kodeksie karnym z 1969 r., zamieszczona w art. 30 § 2, jej charakter był zasadniczo wyjątkowy, nie stosowano jej w stosunku do osób poniżej 18 roku życia,
 • W Kodeks postępowania karnego z 1966 r. - art. 501 § 1 oraz w kodeksie karnym wykonawczym z 1969 r., zawierały następujące formy wykonania orzeczonej kary - powieszenie lub rozstrzelanie w stosunku do żołnierza w miejscu zamkniętym niepublicznym,
 • Współczesna postawa Polaków wobec kary śmierci przejawia się następująco, 60% badanych w 2019 r. wyraziło aprobatę, 27% było przeciwnych, 13% wskazać stanowiska,
 • Postulat przywrócenia kary śmierci jest stale podnoszony w niektórych partiach politycznych,

Najpoważniejsze sprawy karne w Polsce, w których orzeczono karę śmierci:

 • afera mięsna,
 • wampir z zagłębia.