KN „Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce. Nowa ordynacja podatkowa”

W dniach 30 września – 1 października 2019 r. w Augustowie odbyła się XIII Konferencja Naukowa „Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce. Nowa ordynacja podatkowa” organizowana przez Katedrę Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Współorganizatorami Konferencji byli: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Wydarzenie miało na celu przedstawienie rozwiązań projektowych nowej ordynacji podatkowej oraz ocenę tych rozwiązań z punktu widzenia: Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, projektodawcy, podatnika oraz nauki prawa podatkowego.

Podczas Konferencji wystąpili:
- prof. zw. dr hab. Leonard Etel, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego,
- Aneta Rożek, Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego,
- Alicja Sarna, doradca podatkowy,
- dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK,
- dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB, Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego,
- dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ, Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego,
- Włodzimierz Gurba, Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego,
- Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego,
- Ireneusz Krawczyk, radca prawny, Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego,
- dr Jan Rudowski, sędzia NSA, Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego,
- dr Stefan Babiarz, sędzia NSA, Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego,
- Marcin Łoboda, Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego,
- dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB, Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

Podczas Konferencji zaprezentowano projektowane rozwiązania ogólnego prawa podatkowego dotyczące przedawnienia, nadpłaty, postępowania podatkowego, odwołań, niewładczych form załatwiania spraw czy wpływu nowej ordynacji podatkowej na samorządowe organy podatkowe. Obrady Konferencji zakończono dyskusją oraz licznymi pytaniami do członków Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.