Konferencja Azjatyckiego Stowarzyszenia Kryminologii w Cebu

W dniach 23-26 czerwca 2019 r. Dziekan Wydziału Prawa prof. Emil W. Pływaczewski oraz mgr Aleksandra Stachelska – doktorantka oraz asystent naukowy Wydziału Prawa UwB, mieli okazję uczestniczyć oraz wygłosić referaty podczas 11. Dorocznej Konferencji Azjatyckiego Stowarzyszenia Kryminologii w Cebu na Filipinach pt.: "Contextualizing Challenges in Criminology and Criminal Justice in Asia".

Prof. zw. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski wygłosił referat pt. "Polish criminology from a historical and contemporary perspective", który przygotował wspólnie z prof. zw. dr hab. Ewą M. Guzik-Makaruk, zaś mgr A. Stachelska zaprezentowała referat pt. "Research conducted by young criminologist from the Bialystok School of Criminology – with particular focus on stalking and road accidents", który przygotowała razem z dr E. Jurgielewicz-Delegacz.

Reprezentanci Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku byli jedynymi przedstawicielami z Polski, Europę oprócz naukowców z Białostockiej Szkoły Kryminologii reprezentowała jedynie Holandia. W konferencji uczestniczyło ok. 300 naukowców z całego świata.