Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Kryminologii

Przedstawiciele Białostockiej Szkoły Kryminologii z Wydziału Prawa UwB oraz Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych po raz kolejny wzięli udział w konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Kryminologii (ESC, European Society of Criminology). Była to już 19. edycja tego spotkania, które odbyło się pod hasłem "Convergent roads, bridges and new pathways in criminology" w Gandawie (Belgia), w dniach 18-21 września 2019 r.

Referaty naukowców z Wydziału Prawa UwB zostały wygłoszone podczas sesji zatytułowanej „Crime and Social Pathologies from the Perspective of Bialystok School of Criminology". Moderatorem sesji był prof. zw. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski. Wygłoszone referaty to:

- IVF - criminological aspects, autorstwa dr Eweliny Wojewody i dr Pauliny Pawluczuk-Bućko,

- Security, Human Rights and Sustainable Development – the Main Directions of the Research Studies Conducted by Białystok School of Criminology, autorstwa prof. zw. dr. hab. dr. h. c. Emila W. Pływaczewskiego i dr Emilii Jurgielewicz-Delegacz,

- Research on child grooming implemented in ISRD3 Poland conducted by Bialystok School of Criminology, autorstwa prof. zw. dr hab. Ewy M. Guzik-Makaruk i mgr Marty Dąbrowskiej,

- Relations between migration & homelessness – criminologyical analysis, autorstwa dr Emilii M. Truskolaskiej.

Ponadto prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk oraz mgr Marta Dąbrowska wygłosiły drugi referat pt. "The main results of the national module on child grooming implemented in ISRD3 Poland conducted by Bialystok School of Criminology" podczas panelu "ISRD3 New theoretical and empirical insights into offending and victimization through international multi-city data and national analysis (ISRD)". Dodatkowo przedstawiciele BSK uczestniczyli w warsztatach ISRD (International Self-Report Delinquency Study) poprzedzających rozpoczęcie konferencji.

Dr Magdalena Perkowska wzięła udział w panelu pt. „Interconnections and Challenges of Crime and Migration", w trakcie którego wygłosiła referat poświęcony nielegalnemu przekraczaniu granicy – z polskiej perspektywy („Illegal border crossing from the Polish perspective").

Prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk przewodniczyła także obradom podczas panelu zatytułowanego "Crimes against the environment in the research of Olsztyn School of Ecocriminology", w którym referaty wygłosili przedstawiciele Olsztyńskiej Szkoły Kryminologii: prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski, dr hab. Piotr Chlebowicz, dr hab. Monika Kotowska, dr Joanna Narodowska i dr Maciej Duda.