Konferencja „Kobiety w Prawie”

Dnia 7 marca 2019 r. na Wydziale Prawa odbyła się konferencja naukowa „Kobiety w prawie” zorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego. Prawnicza refleksja naukowa nad rolą i miejscem kobiet we współczesnym państwie oraz wyzwaniami, jakie stoją przed nimi w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym, umożliwiła prelegentom z Uniwersytetu w Białymstoku i innych ośrodków naukowych z Polski wymianę myśli i prezentację wyników prowadzonych badań. Niezależnie od wartości naukowej, konferencja stała się znakomitą okazją do integracji środowiska kobiet prawników zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i praktyków. W trakcie trwania obrad konferencyjnych adwokaci i radcowie prawni udzielali bezpłatnych porad prawnych dla kobiet potrzebujących porady prawnej. Zarówno wysoki poziom merytoryczny wystąpień, jak i wyjątkowa atmosfera towarzysząca obradom uzasadnia ponowne podjęcie wysiłku organizacyjnego w kolejnym roku akademickim i prowadzenie dalszej refleksji naukowej nad kwestiami, w których centrum znajdują się kobiety.