Krajowa Administracja Skarbowa – organizacja, zadania, kariera

W dniu 21 marca 2022 r. zostało przeprowadzone konwersatorium dedykowane studentom kierunku Bezpieczeństwo i Prawo, realizujących przedmiot Krajowa Administracja Skarbowa. W zajęciach prowadzonych przez dr Krzysztofa Teszner z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego czynnie uczestniczył st. asp. Maciej Czarnecki, Oficer prasowy podlaskiej KAS, a także zaproszeni studenci drugiego roku Prawa. W trakcie spotkania studenci dowiedzieli się:

  • jak wygląda struktura organizacyjna KAS,
  • jakie są zadania KAS oraz jej poszczególnych organów – w szczególności naczelnika urzędu celno-skarbowego,
  • jakie procedury kontrolne oraz formy działania stosuje KAS w ramach przyznanych jej zadań,
  • jak wygląda proces rekrutacji kandydatów na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz jej przebieg i możliwości awansu zawodowego.

Zaproszony Gość poinformował również o najnowszych osiągnięciach Podlaskiej KAS w wykrywaniu przestępstw skarbowych oraz zwalczaniu przemytu wyrobów akcyzowych. Dziękujemy uprzejmie za przyjęcie zaproszenia do współprowadzenia zajęć oraz ciekawe wystąpienie, a studentom za  liczną obecność i chętnie zadawane pytania.