„Language And Law – traditions, trends and perspectives”

W dniach 5-6 czerwca 2019 r. na Wydziale Prawa odbyła się czwarta międzynarodowa konferencja: „Language And Law – traditions, trends and perspectives” organizowana przez Centrum Prawniczego Języka Angielskiego działające na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

W konferencji wzięło udział 53 gości, w tym 26 z zagranicy reprezentujących takie kraje jak Australia, Chorwacja, Chiny, Czechy, Indie, Litwa, Łotwa, Rosja, Stany Zjednoczone, Węgry czy Wielka Brytania.

Konferencję swoją obecnością uświetnili: profesor Vijay Bhatia (the Chinese University of Hong Kong, the Hellenic American University), profesor Jill Northcott (University of Edinburgh), Gordon Lingard (sędzia District Court z Wielkiej Brytanii) - wybitni specjaliści z dziedziny analizy dyskursu prawnego i prawniczego oraz nauczania prawniczego języka angielskiego.
Prelegenci oraz uczestnicy konferencji próbowali odpowiedzieć sobie m.in. na następujące pytania: Na ile język utrudnia międzynarodową współpracę wymiaru sprawiedliwości? Na jakie językowe problemy napotykają prawnicy w międzynarodowym obrocie prawnym? Jak uczyć specjalistycznego prawniczego języka studentów, by mogli porozumiewać się skutecznie i precyzyjnie? Jak najlepiej przygotować studentów prawa do pracy na konkurencyjnym i międzynarodowym rynku?

Konferencja „Language And Law – traditions, trends and perspectives” nie tylko pozwoliła na wymianę poglądów, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tłumaczeń oraz nauczania prawniczego języka angielskiego, ale również przyczyniła się do nawiązania wielu kontaktów, które jak mamy nadzieję będą owocowały wieloma ciekawymi pomysłami oraz przedsięwzięciami.