Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Połocku (Białoruś)

W dniach 26-29 listopada 2019 r. przedstawiciele Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa UwB uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Legal Clinics - Sight Into the Future”, zorganizowanej przez Połocki Uniwersytet Państwowy (Białoruś) oraz Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (Szwecja), która odbyła się w Nowopołocku (Białoruś). Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz merytoryczna dyskusja nad obecnym stanem funkcjonowania klinik prawa, ich przyszłością oraz nowoczesnymi metodami nauczania klinicznego prawa. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu zagranicznych ośrodków naukowych, m.in.:

– Połockiego Uniwersytetu Państwowego (Białoruś),
– Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały (Białoruś),
– Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (Białoruś),
– Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego (Białoruś),
– Mohylewskiego Uniwersytetu Państwowy im. Arkadzia Kulaszoua (Białoruś),
– Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. Aleksandra Puszkina (Białoruś),
– Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy),
– Państwowego Uniwersytetu w Erywaniu (Armenia),
– Państwowego Uniwersytetu w Tibilisi (Gruzja),
– Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie (Holandia),
– Uniwersytetu Łotwy (Łotwa),
– Instytutu Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego im. Raoula Wallenberga (Szwecja).

Reprezentanci Studenckiej Poradni Prawnej - Pracowni Wydziału Prawa UwB byli jedynymi przedstawicielami polskich klinik prawa.

W ramach Konferencji delegaci SPP wygłosili następujące referaty:
- mgr Łukasz Presnarowicz - „Consumer protection in Poland”;
- mgr Aleksandra J. Lewandowska - „Aggressive client in Legal Clinic - dealing strategies”;
- mgr Sylwia Łazuk, mgr Paulina Zadykowicz - „Administrative service of customers in Legal Clinic in Białystok”;
- Hanna Deilidka, Aleksandra Sawczenko, Weronika Sołkiewicz - „Working with foreigners in Legal Clinic”.

Udział w Konferencji był nie tylko możliwością zaprezentowania naszej Poradni oraz jej pracy, ale również okazją do nawiązania międzynarodowych kontaktów, które rozszerzą naszą współpracę z zagranicznymi klinikami prawa i umożliwią realizację nowych projektów.