Międzynarodowe seminarium naukowe w Grodnie

W dniu 8 marca 2019 r. na Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im. Janka Kupały w Grodnie, odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Aktuelle Fragen des Medizinstrafrechts am Beispiel Deutschlands, Polens und Belarus", które było wydarzeniem wieńczącym kształcenie w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego, realizowanej na naszym wydziale w roku akademickim 2017/2018.

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku podczas seminarium reprezentowali Dziekan Wydziału Prawa - prof. zw. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski, Prodziekan ds. Nauki - prof. zw. dr hab. M. Guzik-Makaruk oraz pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa – mgr Ewelina Wojewoda, mgr Paulina Pawluczuk-Bućko, mgr Aleksandra Stachelska, mgr Maja Piątkowska oraz mgr Milena Zajkowska.

Seminarium uświetnili swoją obecnością prof. Martin Heger z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz Władze Grodzieńskiego Uniwersytetu im. Janka Kupały wraz ze studentami, którzy uczestniczyli w ubiegłorocznej edycji Szkoły Prawa Niemieckiego.
Seminarium stanowiło doskonałą okazję do wymiany poglądów dotyczących problemów prawa karnego medycznego, a także spostrzeżeń na niezwykle istotne spektrum zagadnień związanych z prawem medycznym na gruncie międzynarodowym.

Doniosłym wydarzeniem, które towarzyszyło pobytowi było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa Uniwersytetu Białymstoku a Wydziałem Prawa Grodzieńskiego Uniwersytetu im. Janka Kupały w Grodnie.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z wydarzenia: