Międzynarodowe seminarium RAGNiAP w Moskwie

W dniach 18-19 marca 2019 r. w Instytucie Administracji Publicznej i Zarządzania Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej działającej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej odbyło się międzynarodowe seminarium pt. „Cechy rozpatrywania sporów finansowych, podatkowych i administracyjnych w jurysdykcjach Rosji, Czech i Polski". W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci Wydziału Prawa UwB - dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof.UwB, z Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego, który wygłosił referat na temat rozstrzygania sporów administracyjnych i podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Pani Hanna Deilidka, studentka IV roku Prawa, która szeroko przedstawiła rys historyczny Wydziału Prawa UwB oraz nawiązała do czasów współczesnych.
Ponadto reprezentacja naszego Wydziału zwiedziła 25 Federalną Inspekcje Podatkową w Moskwie, gdzie miała okazję porozmawiać o cechach procedury finansowej Polski i Rosji z Naczelnikiem wymienionej instytucji.