Nowi studenci programu Erasmus+ na Wydziale Prawa

W dniu 10 marca 2022 r. odbyło się na Wydziale Prawa spotkanie integracyjne studentów, którzy w semestrze letnim uczestniczą na naszym Wydziale w programie Erasmus+.

Rada Samorządu Studenckiego razem ze Studenckim Kołem Współpracy Międzynarodowej pokazała m.in. studentom z Hiszpanii, Włoch i Francji jak odnaleźć się na Wydziale Prawa.