Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii - wnioski de lege lata i de lege ferenda” - relacja

W dniach 22-23 kwietnia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii - wnioski de lege lata i de lege ferenda” zorganizowana przez Studencką Poradnię Prawną - Pracownię Wydziału Prawa UwB.

Konferencję otworzyli dr hab. Izabela Kraśnicka, Prodziekan Wydziału Prawa ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju oraz prof. dr hab. Andrzej Sakowicz, Kierownik Studenckiej Poradni Prawnej.

Następnie odbył się panel ekspercki, podczas którego swoje wystąpienia przedstawili: dr Filip Czernicki (Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych), dr Paweł Dzienis (Wiceprezes Sądu Rejonowego w Białymstoku), dr Karol Łapiński (Nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku), Zbigniew Bogucki (Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku), dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW (radca prawny, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie Warszawskim) oraz r.pr. Anna Gadomska (Zastępca Dyrektora Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego) oraz r.pr. Paweł Zagaj (Zastępca Rzecznika Finansowego).

Podczas Konferencji zostały zaprezentowane 42 referaty, których autorzy reprezentowali 12 ośrodków naukowych z Polski oraz 3 ośrodki zagraniczne (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały oraz Tbiliski Uniwersytet Państwowy). Czynny udział w Konferencji wzięli opiekunowie studenckich poradni prawnych, ich członkowie, pracownicy naukowi oraz osoby pracujące w sądach i fundacjach.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej zarówno przez kliniki prawa, jak również przez sądy i inne instytucje. O aktualności poruszanej tematyki świadczy fakt, że omawiane podczas Konferencji zagadnienia były szeroko komentowane podczas dyskusji, a wymiana doświadczeń w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej w czasie pandemii może przyczynić się do wprowadzenia nowych rozwiązań, które ułatwią do niej dostęp potencjalnym klientom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za wystąpienia i uczestnikom za obecność.