OKN „Praworządność i fundamentalne wartości w porządku prawnym Unii Europejskiej"

W dniach 30-31 maja 2019 r. w Gawrych Rudzie koło Suwałk, dzięki współpracy Komisji Europejskiej, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Praworządności i fundamentalne wartości w porządku prawnym Unii Europejskiej”. Konferencja była poświęcona wydarzeniom najbardziej istotnym dla świata prawniczego, które miały miejsce w ostatnim roku.

W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowo-dydaktyczni z Wydziału Prawa: prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski – Prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, oraz dr Iwona Wrońska z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego.

Wystąpienie prof. M. Perkowskiego poświęcone było ewolucji i perpektywom Unii Europejskiej, z kolei dr. I. Wrońska wypowiedziała się na temat rosnącego znaczenia praw człowieka w prawie UE oraz ich subsydiarnej role wobec Trubunału Praw Człowieka w Strasburgu.