OKN „Współczesne wyzwania wiktymologii” - relacja

Studenckie Koło Nauk Penalnych pod egidą Katedry Postępowania Karnego WP UwB miało przyjemność zorganizować II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Współczesne wyzwania wiktymologii”, która odbyła się dnia 26 marca 2021 r. w formie online.

Za główny cel konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki wiktymologii. Ponadto przedsięwzięcie to stworzy możliwość nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowania aktualnych rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących wskazanej problematyki.

Na forum Konferencji gościliśmy prelegentów, którzy reprezentowali:
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet w Białymstoku
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Warszawski
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet SWPS
Uczelnia Łazarskiego.

Nad zagadnieniami regulacji prawnych i ich funkcjonowania w praktyce dotyczących szeroko rozumianej wiktymologii pochylili się wspólnie zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktycy związani z wymiarem sprawiedliwości.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że wśród patronów honorowych oraz współorganizatorów Konferencji znaleźli się:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku - prof. dr. hab Robert Ciborowski,
Dziekan Wydziału Prawa - prof. dr hab. Mariusz Popławski.

Nad rozpowszechnieniem informacji o Konferencji czuwał kalendarz wydarzeń prawniczych Lex Eventum.
Serdecznie dziękujemy wszystkim patronom za okazane wsparcie, prelegentom za niezwykle merytoryczne wystąpienia, a słuchaczom za obecność.