„Paragrafy dla kosmosu – aktualne problemy międzynarodowego prawa kosmicznego”

Dnia 12 kwietnia 2022 r. mgr Patryk Topolski - doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB oraz aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku przeprowadził warsztaty pt. "Paragrafy dla kosmosu - aktualne problemy międzynarodowego prawa kosmicznego".

Podczas warsztatów prelegent przybliżył uczestnikom podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące międzynarodowego prawa kosmicznego, w tym historię i ewolucję międzynarodowego prawa kosmicznego oraz jego źródła. Co więcej, uczestnicy warsztatów mieli szansę zapoznać się z aktualnymi problemami międzynarodowego prawa kosmicznego, m.in. turystyką kosmiczną, postępowaniem z kosmicznymi śmieciami czy militaryzacją przestrzeni kosmicznej.