Podpisanie listu intencyjnego w sprawie „Seminariów prawnych dla biznesu”

W dniu 15 września 2020 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie „Seminariów prawnych dla biznesu”, pomiędzy:
– Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, reprezentowanym przez dr. hab. Mariusza Popławskiego, prof. UwB, Dziekana Wydziału Prawa,
– Podlaskim Klubem Biznesu, reprezentowanym przez Prezesa Wojciecha Strzałkowskiego,
– Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku, reprezentowaną przez Prezesa Witolda Karczewskiego.

„Generalnie Wydział Prawa skupia się na dydaktyce, na kształceniu studentów, (…) na pracy naukowej – są to podstawowe filary tego, czym się zajmujemy. Wydział Prawa ma również aspiracje by aktywnie współuczestniczyć w różnych aktywnościach związanych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” – mówił Dziekan Mariusz Popławski, rozpoczynając spotkanie. „Jako Wydział Prawa mamy kompetencje i umiejętności, bardzo dobrą kadrę prawników z różnych gałęzi prawa – od prawa podatkowego, przez konstytucyjne, karne, cywilne, handlowe. Spektrum sfer prawa którymi się zajmujemy jest bardzo szerokie. To jest wkład Wydziału Prawa, który możemy wnieść w dyskurs z otoczeniem społeczno-gospodarczym.” Dziekan Mariusz Popławski podkreślał, że współpraca między Wydziałem Prawa a przedstawicielami świata biznesu jest niezwykle istotna oraz że inne sfery społeczne mogą na tym tylko zyskać.

Jak wygląda koncepcja „Seminariów prawnym dla biznesu”?
„Celem będzie sprawdzenie, weryfikacja, ustalenie jakie największe problemy o charakterze prawnym mają przedsiębiorcy, którzy działają w naszym regionie, ale nie tylko. Jesteśmy otwarci na współpracę w szerszym zakresie. Takie dylematy, problemy, które nie dotyczą indywidualnego przedsiębiorcy, a grupy, określonych branż mogą być przedmiotem dyskusji, rozważań, w celu wypracowania stanowiska, które może być później opiniotwórcze” – mówił dalej Dziekan Mariusz Popławski.

„Rozmawiając na temat tej współpracy zastanawialiśmy się nad jej zakresem. Doszliśmy do wspólnego wniosku, że jest dużo do zrobienia. Ostatnio często mówi się o współpracy centrów naukowych z przedsiębiorstwami w różnym zakresie, (…) najczęściej koreluje to z innowacyjnymi pomysłami, z wdrożeniami patentów. Zakres nauki jaką jest prawo dotyczy nas wszystkich, a w szczególności przedsiębiorców” – mówił z kolei Prezes Wojciech Strzałkowski. Wstępne rozmowy dotyczące „Seminariów prawnych dla biznesu” oscylowały wokół tematu ordynacji podatkowej. Stanowisko Podlaskiego Klubu Biznesu jest dość odważne, sugerujące, że ordynację należałoby stworzyć od nowa, ze względu poziom skomplikowania zawartych w niej przepisów i mnogości ich interpretacji. 

„Seminaria prawne dla biznesu to słuszna inicjatywa, za którą dziękujemy. Będziemy dyskutowali, starali się dać swoje uwagi a nawet pójść krok dalej i zastanowić się jak poprawić jakość stanowionego prawa"– mówił Prezes Witold Karczewski.

Konkluzją seminariów będą wypracowane wspólne stanowiska dotyczące dyskutowanych problemów, a następnie udostępniane innym zainteresowanym podmiotom.

Do kogo kierowane są seminaria?
W seminariach uczestniczyć będą pracownicy naukowi Wydziału Prawa, przedstawiciele Podlaskiego Klubu Biznesu, Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku oraz inni zaproszeni goście – sędziowie, pracownicy urzędów czy aparatu administracji.

Pierwsze seminarium odbędzie się 1 października 2020 r. w gmachu Wydziału Prawa. Planowaną tematyką jest reforma prawa handlowego z perspektywy analizy ewentualnych korzyści dla przedsiębiorców. Swój przyjazd zadeklarował Wiceminister Aktywów Państwowych Janusz Kowalski.