Podpisanie porozumienia między Wydziałem Prawa a Liceum Ogólnokształcącym INFOTECH

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Liceum Ogólnokształcące INFOTECH w Białymstoku będą współpracować i dbać o edukację prawniczą uczniów. W dniu 3 lipca 2020 r. dziekan Wydziału Prawa dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB i dyrektor szkoły Katarzyna Kaczyńska podpisali porozumienie o współpracy.

Misją Wydziału Prawa jest współpraca z szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Z jednej strony Wydział Prawa współpracuje z przedsiębiorcami, z biznesem województwa podlaskiego, (…) ale przede wszystkim skupiamy się na misji edukacyjnej. Dzisiejsza umowa, którą podpisujemy z Liceum Ogólnokształcącym INFOTECH, wpisuje się w kształcenie przyszłych prawników. Liczymy na to, że nasza współpraca będzie owocna - podkreśla dziekan Mariusz Popławski.

Liceum Ogólnokształcące INFOTECH jest szkołą, która będzie uczyć młodych ludzi kompetencji przyszłości. Chcemy stawiać na realną wiedzę, potrzebną zarówno na studiach wyższych, jak i podczas pracy w firmach. Chcemy, aby cztery lata nauki w liceum były czasem dobrze wykorzystanym. Stąd propozycja współpracy – dodaje dyrektor Kaczyńska. Podkreśla również, że aby Wydział Prawa mógł realnie wpływać na tok nauczania młodzieży, potrzebni są specjaliści, którzy przyjrzą się podstawie programowej z przedmiotów takich jak historia, język polski czy wiedza o społeczeństwie, by przekazać uczniom niezbędne treści i móc je ze sobą korelować.

Liceum INFOTECH rozpoczęło już rekrutację przyszłych uczniów. Oferuje cztery specjalizacje: prawo, medycynę, biznes oraz media cyfrowe. O wyborze specjalizacji uczniowie decydują w drugiej klasie. W pierwszym roku doradcy zawodowi i specjaliści od budowania kariery pomogą w wyborze kierunku. Specjalizacja prawnicza dedykowana jest osobom, które wiążą swoją przyszłość z prawem, administracją, zagadnieniami ochrony własności intelektualnej, także w nowych mediach.  Uczniowie będą mieli okazję do nauki podstaw prawoznawstwa, języka angielskiego w ujęciu prawnym (tzw. Legal English) oraz do zapoznania się z programami prawniczymi, z których korzystają prawnicy np. Lex. Rozwijane będą także umiejętności komunikacji społecznej niezbędne w zawodach prawniczych.