Podsumowanie projektu „StreetLaw”

W dniu 16 maja 2019 r. odbyło się podsumowanie projektu „StreetLaw”, będącego inicjatywą Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych. Projekt był skierowany do wszystkich studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, zaś beneficjentami projektu byli zarówno studenci naszego Wydziału, jak i grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych. Ideą projektu było uczenie się poprzez uczenie innych. Projekt realizowany był w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Studenci Wydziału Prawa UwB przeprowadzili zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych. Podczas spotkań z licealistami nasi studenci omówili takie zagadnienia jak:
- podstawy prawa cywilnego,
- podstawy prawa karnego,
- odpowiedzialność nieletnich według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
- różnice i podobieństwa pomiędzy kryminologią a kryminalistyką,
- przyczyny oraz fenomen współczesnej przestępczości, profilaktyka kryminologiczna i kryminalistyczna,
- system wymiaru sprawiedliwości w Polsce,
- charakterystyka zawodów prawniczych oraz zasady naboru do organów ścigania i służb specjalnych.

Łącznie w projekcie wzięło udział 14 studentów, którzy poprzez partycypowanie w przeprowadzaniu zajęć mają możliwość zaliczenia w ten sposób praktyk studenckich.

Studenci Wydziału Prawa UwB przeprowadzili zajęcia dla około 45 osób, pośród nich 11 zostało szczególnie wyróżnionych za aktywność podczas lekcji.

Koordynatorami projektu z ramienia Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz byli: dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB oraz dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz, zaś grupę cywilistyczną wspierała dr Renata Tanajewska.