Polsko-białoruska szkoła prawa

W dniach 1-5 kwietnia 2019 r. odbyła się pierwsza polsko-białoruska szkoła prawa, w której uczestniczyli zarówno studenci z Polski, jak i z Białorusi. W trakcie pierwszych dwóch dni tego wydarzenia studenci z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janka Kupały zdobywali wiedzę m.in. z zakresu polskiego prawa cywilnego, karnego, podstaw ustroju oraz z prawa finansowego. Następnie cała grupa przeniosła się do Grodna, gdzie kontynuowała naukę, tym razem na temat białoruskiego porządku prawnego. Zajęcia odbywały się w języku rosyjskim.

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku reprezentowały:

- Hanna Deilidka,

- Ewelina Marcińczyk,

- Magdalena Olchanowska,

- Dominika Hryniewicka,

- Sylwia Leszczuk,

- Martyna Ostapczuk.

Opiekunem naukowym szkoły prawa polsko-białoruskiego był dr hab. Jarosław Matwiejuk z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa UwB.