Polsko-ukraińska umowa o współpracy uniwersyteckiej

Umowa o wspóplracy Uniwersytetu w Białymstoku z Uniwersytetem Narodowym w Czerniowcach,Ukraina

Dnia 14 stycznia 2019 r. została zawarta 5-letnia umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach, Ukraina. Umowa deklaruje podjęcie współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych i kształcenia oraz rozwijania kontaktów akademickich pomiędzy studentami, nauczycielami i pracownikami naukowymi obu instytucji.