Polsko-ukraińskie Seminarium Cywilistyczne

W dniu 26 lutego 2021 r., za pośrednictwem platformy ZOOM odbyło się polsko-ukraińskie seminarium naukowe zorganizowane w kooperacji przez Zakład Prawa Cywilnego Wydziału Prawa UwB oraz Katedrę Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, w którym uczestniczyło 17 osób.

W spotkaniu wzięli udział kierownicy współpracujących ze sobą zespołów badawczych dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB oraz prof. dr hab. Volodymyr Kossak, pracownicy oraz doktoranci (dr hab. Piotr Konik, dr Joanna Huzarska, dr Arkadiusz Bieliński, dr Maciej Pannert, prof. Gerc, prof. Herts, dr hab. Natalia Kvit, dr Svetlana Senyk, dr Yanovytska, dr Hrushchunska, dr Mykhayliv, Zborivskiy, Aleksandra Pawełko, Dorota Haponiuk, Paweł Kamiński).

Seminarium zostało podzielone na trzy części. W pierwszej z nich kierownicy przestawili swoich pracowników, którzy następnie krótko zaprezentowali przedmiot swojej aktywności naukowej. W kolejnej części najpierw prof. Kossak, a potem prof. Doliwa wygłosili referaty poświęcone stanowi ustawodawstwa, aktualnym problemom, wyzwaniom i kierunkom rozwoju ukraińskiego oraz polskiego prawa cywilnego. W ich trakcie poruszono m.in. następujące zagadnienia: dotyczące potrzeby nowej kodyfikacji kodeksów polskiego prawa cywilnego; wykorzystania klauzuli zasad współżycia społecznego i innych słusznościowych klauzul generalnych; alternatywnym metodom rozwiązywaniu sporów; problematyce sztucznej inteligencji; elektronizacji obrotu prawnego; konstrukcji przedawnienia; prokury; potrzeby dywersyfikacji jednolitego pojęcia własności; różnic w ujęciu przesłanek zasiedzenia; regulacji poświęconych ochronie praw konsumenta; związane z prawną regulacją treści cyfrowych. Następnie, na kanwie wskazanych zagadnień, odbyła się dyskusja naukowa, dostarczając cennych informacji, stanowiąc inspirację do podjęcia dalszych działań we wzajemnej współpracy.

Powyższe spotkanie było pierwszym z zaplanowanych kolejnych seminariów, które Zakład Prawa Cywilnego ma zamiar w najbliższym czasie zorganizować ze stroną ukraińską. Spotkanie przebiegło w niezwykle przyjaznej atmosferze, pokazało zbieżność zainteresowań pracowników obu ośrodków w wielu obszarach szeroko pojętego prawa cywilnego i procedury cywilnej, co daje nadzieję na przyszłą, wymierną współpracę naukową.