Pomoc obywatelom Ukrainy – zagadnienia legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców

W dniu 26 kwietnia 2022 r. odbyła się prelekcja ,,Pomoc obywatelom Ukrainy – zagadnienia legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców”, na której gościli uczniowie z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.

Sędzia dr Tomasz Kałużny w sposób bardzo przejrzysty przedstawił zagadnienia dotyczące legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy, które zostały wprowadzone specustawą z 12 marca 2022 r.