„Poszukiwany, poszukiwana” - kulisy pracy Policji w zakresie zaginięć, poszukiwań i identyfikacji osób

Dnia 3 marca 2020 r. na forum Studenckiego Koła Nauk Penalnych odbyło się spotkanie „Poszukiwany, poszukiwana” - kulisy pracy Policji w zakresie zaginięć, poszukiwań i identyfikacji osób kończące cykl „Kulisy pracy Policji”.

Jak wiele osób znika bez wieści? Co zrobić, kiedy ktoś bliski znika bez śladu? Jak długo szuka się zaginionych? I jak wyglądają czynności Policji, kiedy podejrzewamy, że za zaginięciem stoi przestępstwo? To tylko kilka z licznych pytań, które mieliśmy szansę zadać naszemu gościowi - funkcjonariuszce Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, specjalizującej się w poszukiwaniu osób zaginionych. W ramach spotkania przeanalizowane zostały procedury stosowane w przypadku zaginięcia osoby w zależności od ustawowego poziomu zagrożenia. Zapoznano nas z obowiązującym stanie prawnym w tym zakresie, a także zmianami wynikającymi z ostatnich nowelizacji. Ukazano nam zagadnienia dotyczące działania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego czy tryb funkcjonowania internetowych baz wspomagających działania Policji. Ponadto poszerzyliśmy wiedzę w zakresie współpracy międzynarodowej w zakresie poszukiwań i dowiedzieliśmy się, dlaczego tak trudno jest szukać zaginionych w Wielkiej Brytanii. Kolejnym poruszanym zagadnieniem była technika identyfikacji osób nieznanych. Dowiedzieliśmy się jakie czynności podejmuje się w zakresie rozpoznania i odnalezienia nieznanej czy zaginionej osoby. Najciekawszym punktem spotkania było zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pracy Policji, czyli przedstawienie najciekawszych spraw z regionu. Nie obyło się bez dyskusji dotyczącej spraw z sąsiedztwa, cyberprzestrzeni jako źródła danych czy kwestii związanych z weryfikacją danych.