„Pozycja stron procesowych w polskim postępowaniu karnym” – relacja

Studenckie Koło Nauk Penalnych pod egidą Katedry Postępowania Karnego WP UwB miało przyjemność zorganizować II Ogólnopolską Konferencję Naukową "Pozycja stron procesowych w polskim postępowaniu karnym", która odbyła się dnia 25 marca 2021 r. w formie online.

Za główny cel konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki związanej z pozycją stron procesowych w polskim postępowaniu karnym. Ponadto przedsięwzięcie to stworzy możliwość nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowania aktualnych rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących wskazanej problematyki.

Na forum Konferencji gościliśmy prelegentów, którzy reprezentowali:

 • Biuro Ekspertyz Sądowych
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Warszawski
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet SWPS
 • Uczelnia Łazarskiego
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski