„Praca sędziego NSA” - relacja ze spotkania KNPP

Dnia 12 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Prawo podatkowe - różne ścieżki kariery”. Było ono poświęcone kulisom pracy sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Uczestnicy rozmawiali o historii sądownictwa administracyjnego w Polsce, strukturze NSA i rodzaju spraw rozpatrywanych przed Izbą Finansową NSA. Dowiedzieli się również:

  • jak wygląda zapoznawanie się z aktami sprawy przez sędziego przed posiedzeniem,
  • czy w NSA jest dużo spraw interpretacyjnych,
  • ile Sędzia NSA ma przeciętnie rozpraw w tygodniu,
  • jak wygląda wymiar pracy sędziego,
  • jakie są dobre i złe strony pracy sędziego.

Serdecznie dziękujemy dr hab. Sławomirowi Presnarowiczowi, prof. UwB za prelekcję, a także gościom za liczną obecność i zadawane pytania.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych wydarzeń z cyklu: „Prawo podatkowe - różne ścieżki kariery”, udostępnianych na Facebooku Koła Naukowego Prawa Podatkowego UwB.