Pracownicy Katedry Prawa Karnego i Kryminologii w XI LO w Białymstoku

W dniach 16 i 18 marca 2022 r. Pani dr Ewelina Wojewoda i Pani dr Paulina Pawluczuk-Bućko z Katedry Prawa Karnego i Kryminologii przeprowadziły zajęcia pt. „Co ci zrobią jak cię z złapią – kilka słów o odpowiedzialności karnej nieletnich” w XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku.

Na zajęciach zostały omówione podstawowe zasady odpowiedzialności karnej, w tym dokonano charakterystyki wyjątkowej odpowiedzialność nieletnich na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wszystkie zagadnienia omawiano na podstawie przykładowych kazusów, które pozwoliły lepiej zrozumieć tematykę zajęć. Młodzież na zajęciach była aktywna, zainteresowana tematyką, stąd też zgłaszano liczne pytania do prowadzących.

Dnia 23 marca 2022 r. Pan dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB – kierownik Pracowni Kryminalistyki w XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku przeprowadził zajęcia pt. „Poznaj swoje odciski palców – daktyloskopia”.

Podczas zajęć przedstawiono podstawowe cechy śladów daktyloskopijnych pozwalających na identyfikację indywidualną człowieka. Następnie z aktywnym udziałem uczniów przeprowadzone zostały praktyczne zajęcia z pobierania odbitek linii papilarnych na kartę daktyloskopijną oraz ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych na miejscu zdarzenia. W trakcie zajęć  Pan dr hab. W. Filipkowski, prof. UwB odpowiadał również na pytania uczniów dotyczące prezentowanego tematu.