„Praktyczne aspekty mediacji w sprawach karnych” – relacja ze spotkania

Dnia 16 kwietnia 2021 r. Studenckie Koło Nauk Penalnych zorganizowało kolejne spotkanie z cyklu „Warsztat młodego karnisty”. Prelegentem był Łukasz Budźko - adwokat i mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z praktycznymi aspektami postępowania mediacyjnego prowadzonego w sprawach karnych. Dowiedzieli się, w jaki sposób sprawa karna trafia do mediacji. Poznali zasady postępowania mediacyjnego, a także poznali odpowiedź na pytanie, co w sytuacji, kiedy mediacja nie dojdzie do skutku. Ukazane zostały również korzyści płynące z mediacji zakończonej ugodą.

Serdecznie dziękujemy prelegentowi za tak interesujące spotkanie i merytoryczne odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez uczestników.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych wydarzeń organizowanych przez Studenckie Koło Nauk Penalnych.