„Praktyczne aspekty upadłości konsumenckiej – część II”

Dnia 10 maja 2022 r. dr Maciej Pannert - adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego oraz Artur Andrysewicz, sędzia VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Białymstoku przeprowadzili warsztaty pt. "Praktyczne aspekty upadłości konsumenckiej - część II".

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak wygląda procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej od strony sędziego oraz jakie przesłanki decydują o tym, czy sąd przychyla się do wniosku wnioskodawcy. Prelegenci przedstawili także przebieg postępowania sądowego w zakresie upadłości konsumenckiej.