Projekt „Pierwsza Praca”

W dniach 10-24 maja 2019 r. odbyły sie trzy spotkania w ramach Projektu „Pierwsza Praca”, organizowanego przez Koło Nauk Cywilistycznych i Studencką Poradnię Prawną UwB. Celem projektu było ułatwienie studentom podjęcia pierwszej pracy lub odbycia praktyki. Na pierwszą edycję składały się trzy spotkania warsztatowe:
1. Pisanie pozwu i sporządzanie projektu pełnomocnictwa, poprowdzone przez mgr Sylwię Łazuk.
2. Pisanie opinii prawnej, poprowadzone przez dr Arkadiusza Bielińskiego.
3. Pisanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i wniosku o dział spadku, poprowadzone przez mgr Sylwię Łazuk.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom!