Projekt wymiany studenckiej Ost-West-Netzwerk

Dnia 30 lipca 2019 r. na Wydziale Prawa UwB odbyło się międzynarodowe studenckie seminarium naukowe, które było częścią projektu wymiany studenckiej Ost-West-Netzwerk realizowanego we współpracy z Humboldt Universität zu Berlin. Obrady otworzone zostały przez Panią Prodziekan ds. Nauki prof. zw. dr hab. Ewę M. Guzik-Makaruk, która przywitała gości i zaprezentowała im najważniejsze informacje dotyczące działalności naszego Wydziału. W programie oprócz licznej grupy studentów i doktorantów z Wydziału Prawa UwB, nad którymi opiekę sprawuje dr Ewelina Wojewoda, udział biorą studenci z Niemiec i Białorusi. Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali wystąpienia dotyczące szczególnie interesujących problemów z pogranicza filozofii i prawa, a także podjęli próbę porównania krajowych porządków prawnych. Wydarzenie jest współfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.