Przestępczość gospodarcza z perspektywy prawa podatkowego oraz nauk penalnych

Studenckie Koło Nauk Penalnych wraz z Kołem Naukowym Prawa Podatkowego miały przyjemność zorganizować Ogólnopolską Konferencję Naukową „Przestępczość gospodarcza z perspektywy prawa podatkowego oraz nauk penalnych”, która odbyła się dnia 12 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Za główny cel konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki przestępczości gospodarczej - współczesnego kształtu oraz kierunku zmian jej struktury. Pokładamy nadzieję, że przedsięwzięcie to stworzyło możliwość nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowania rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku gościliśmy 47 prelegentów, którzy reprezentowali:
– Uniwersytet Warszawski,
– Uniwersytet Jagielloński,
– Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
– Uniwersytet Łódzki,
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
– Uniwersytet Wrocławski,
– Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– Uniwersytet Śląski,
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– Uniwersytet w Białymstoku.

Nad zagadnieniami regulacji prawnych i ich funkcjonowania w praktyce dotyczących szerokorozumianej przestępczości gospodarczej pochylili się wspólnie zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktycy związani z wymiarem sprawiedliwości. Wśród uczestników gościliśmy praktyków prawa – przedstawicieli Podlaskiego Oddziału Krajowej Administracji Skarbowej oraz przedstawicieli Izby Doradców Podatkowych.

Podczas trwania wszystkich punktów składających się na Konferencję Organizatorzy odnotowali obecność 30 uczestników biernych Konferencji.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że wśród patronów honorowych oraz współorganizatorów Konferencji znaleźli się:
– Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku,
– adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka,
– I Prezes Sądu Najwyższego - prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf,
– Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku - Pani SSR Jolanta Korwin-Piotrowska,
– Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - Pan Wojciech Orłowski,
– Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
– Komendant Wojewódzki Policji - Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz,
– Rektor Uniwersytetu w Białymstoku - prof. dr. hab Robert Ciborowski,
– Dziekan Wydziału Prawa - dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB.

Uczestnicy Konferencji otrzymali materiały edukacyjne ufundowane przez Wydawnictwo Temida2 (publikacje naukowe z zakresu prawa podatkowego i nauk penalnych).

Nad rozpowszechnieniem informacji o Konferencji czuwali patroni medialni – portal Białystokonline, Polskie Radio Białystok oraz kalendarz wydarzeń prawniczych lex eventum. Serdecznie dziękujemy wszystkim patronom za okazane wsparcie, prelegentom za niezwykle merytoryczne wystąpienia a słuchaczom za obecność.