Relacja - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dowody w polskim postępowaniu karnym”

Studenckie Koło Nauk Penalnych miało przyjemność zorganizować II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dowody w polskim postępowaniu karnym”, która odbyła się dnia 21 maja 2021 r. w formie on-line. Za główny cel Konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki związanej z dowodami w polskim postępowaniu karnym. Ponadto przedsięwzięcie to stworzyło możliwość nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowania aktualnych rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących wskazanej problematyki.

Na forum Konferencji gośćmi byli prelegenci reprezentujący:

 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie,
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 • Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Tematyka, nad którą pochylili się prelegenci, była niezwykle interesująca i różnorodna. Poruszono między innymi zagadnienia dotyczące: dowodów cyfrowych i analizy informacji z mediów społecznościowych, wpływu kosmetyków i zabiegów medycyny estetycznej na ślady cheiloskopijne,  European Production Order, okazania nieznanych ofiar pożarów, czynności operacyjno-rozpoznawczych, czynności dowodowych w ramach ENA, konfrontacji jako czynności dowodowej,  lingwistyki kryminalistycznej, oględzin, ochrony dzieci jako świadków w procesie karnym, dowodów pośrednich, narzędzia zbrodni jako dowodu, przesłuchania pokrzywdzonego, śladów kryminalistycznych, dowodów uzyskanych za pomocą czynu zabronionego, dowodu z opinii biegłego, prekluzji dowodowej, zjawiska wiktymizacji wtórnej.

Nad zagadnieniami regulacji prawnych i ich funkcjonowania w praktyce dotyczących problematyki dowodów w polskim postępowaniu karnym pochylili się wspólnie zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktycy związani z wymiarem sprawiedliwości. Niezmiernie cieszy fakt, że wśród patronów honorowych oraz współorganizatorów Konferencji znalazł się Rektor Uniwersytetu w Białymstoku - prof. dr. hab Robert Ciborowski. Nad rozpowszechnieniem informacji o Konferencji czuwał kalendarz wydarzeń prawniczych Lex Eventum.

Dziękujemy wszystkim patronom za okazane wsparcie, prelegentom za niezwykle merytoryczne wystąpienia, a słuchaczom za obecność.