Relacja „Legal education in the world”

Relacja z seminarium organizowaneg przez Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej miało przyjemność zorganizować Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Legal education in the world”.

Odbyło się ono 10 czerwca 2021 r. w formie online. Udział w seminarium wzięli studenci z Cypru, Irlandii Północnej, Kosowa, Litwy, Stanów Zjednoczonych i Polski. Po przywitaniu i wprowadzeniu uczestników w tematykę spotkania przez Prezesa Koła – Pana Szymona Trochimczyka, wygłoszonych zostało 6 referatów w języku angielskim. Nad sprawnym przebiegiem obrad czuwała Wiceprezes Koła – Pani Kinga Siemieniuk.

Celem  seminarium było poznanie systemów edukacji prawniczej w różnych państwach świata i wymiana doświadczeń związanych z ich funkcjonowaniem. Prelegenci odnieśli się w swoich wystąpieniach do następujących zagadnień:

  • Jak długo trwają studia prawnicze i jaki tytuł uzyskuje się po ich ukończeniu?
  • Czy studia kończą się egzaminem państwowym, czy też student pisze pracę magisterską?
  • Ile jest przedmiotów obowiązkowych w porównaniu z tymi, które może wybrać sam student?
  • Czy są obowiązkowe praktyki zawodowe w czasie studiów – jeśli tak, to jak długo trwają i co obejmują?
  • Czy system edukacji prawniczej w państwie jest jednolity – jakie są tego wady i zalety?
  • Czy po ukończeniu studiów absolwent ma prawo do wykonywania jakiegoś zawodu prawniczego, czy też konieczne jest zdanie określonych egzaminów i odbycie aplikacji?

Wygłoszone referaty wzbudziły duże zainteresowanie uczestników, czego najlepszym dowodem były liczne pytania i żywa dyskusja.

Dziękujemy wszystkim za obecność na seminarium.