Relacja „Medyk przed sądem” – o odpowiedzialności karnej lekarzy słów kilka

W dniu 17 marca 2022 roku odbyło się kolejne w tym roku akademickim, stacjonarne spotkanie KNPMiF ,,Pro Humanae Vitae”. Prelegentem wydarzenia był mgr Marcin Sowała z Katedry Postępowania Karnego. Wygłosił wykład dotyczący odpowiedzialności karnej lekarzy w polskim porządku prawnym.

W trakcie wykładu uczestnicy spotkania dowiedzieli się o zaostrzonej odpowiedzialności lekarza jako gwaranta, poznali poglądy doktryny i najważniejsze orzecznictwo w tym zakresie. Poruszony został temat klauzuli sumienia oraz kontrowersyjnego wyroku TK dot. aborcji, ewentualnej odpowiedzialności lekarzy. W trakcie wykładu uczestnicy chętnie zadawali pytania, dyskusja była merytoryczna i bardzo interesująca. Po wykładzie odbyła się integracja członków koła oraz uczestników spotkania.