Relacja - OKN Instytucja ubezwłasnowolnienia w prawie cywilnym – forma pomocy czy wykluczenie?

Dnia 14 maja 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Instytucja ubezwłasnowolnienia w prawie cywilnym – forma pomocy czy wykluczenie?”, organizowana przez Koło Nauk Cywilistycznych.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelegentów z różnych ośrodków naukowych z całej Polski na temat zasadności funkcjonowania instytucji ubezwłasnowolnienia w polskim prawie cywilnym, wad i zalet wspomnianej instytucji, a także pozycji osób ubezwłasnowolnionych w obrocie prawnym.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją na Facebooku.