Relacja „Prawo handlowe w XXI wieku – teoria i praktyka”,

Koło Naukowe Prawa Handlowego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zorganizowało II Forum Młodych Badaczy Prawa Handlowego pt. „Prawo handlowe w XXI wieku – teoria i praktyka”, które odbyło się 13 maja 2021 r., za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate.

II FMBPH było skierowane do studentów prawa, administracji, doktorantów, jak również magistrów prawa. Celem inicjatywy jest popularyzacja nauki prawa handlowego.

W wydarzeniu wzięło udział 33 prelegentów z wielu krajowych ośrodków naukowych. Forum otworzyła dr hab. Izabela Kraśnicka, Prodziekan Wydziału Prawa ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju. Panele prowadzili moderatorzy: prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, dr Renata Tanajewska, mgr Paweł Czaplicki, dr Joanna Pawlikowska oraz dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz.