Relacja - spotkanie informacyjne Erasmus+

W dniu 7 marca 2022 r. odbyło się na Wydziale Prawa spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus+. Organizatorem spotkania było Studenckie Koło Współpracy Międzynarodowej.

Studenci mieli możliwość zapoznania się z ofertą uczelni na których mogą realizować część studiów. Koordynator Programu Erasmus+ Kamila Bezubik przedstawiła także zasady rekrutacji do programu oraz realizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

W spotkaniu wzięli udział zarówno uczestnicy poprzednich edycji programu Erasmus+ jak i właśnie trwającej wymiany – połączyliśmy się zdalnie ze studentką IV roku prawa, Michaliną Gnojnicką, która aktualnie realizuje swoją mobilność w Brnie. Wymiana międzynarodowa to nie tylko program Erasmus+. Student naszego Wydziału, Jakub Domański, opowiedział także o swoich doświadczeniach zdobytych podczas studiów w Syracuse University College of Law (USA).

Raz jeszcze zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w rekrutacji do programu Erasmus+.