Relacja „Stosunki międzynarodowe wczoraj, dziś i jutro - w rocznicę podpisania Karty Atlantyckiej”

W dniu 14 maja 2021 r. Studenckie Koło Historii Prawa miało zaszczyt organizować Ogólnopolską Konferencję Naukową „Stosunki międzynarodowe wczoraj, dziś i jutro - osiemdziesiąt lat od podpisania Karty Atlantyckiej”, której celem było przypomnienie o 80. rocznicy podpisania przez F. D. Roosevelta i W. Churchilla Karty Atlantyckiej, zawierającej cele polityki państw alianckich w okresie II wojny światowej oraz zasady późniejszych stosunków międzynarodowych.

Głównym punktem konferencji były prelekcje dotyczące zagadnień historyczno-prawnych, związanych z kształtem powojennych relacji między państwami, integracją w organizacje międzynarodowe i regionalne oraz oceną istniejących rozwiązań. Swoje referaty wygłosili zarówno pracownicy naukowi - szanowani w swych dziedzinach eksperci - jak również doktoranci i studenci.

Podczas konferencji swoje referaty wygłosiło 20 prelegentów, którzy reprezentowali:

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Uniwersytet Łódzki,
  • Uniwersytet w Białymstoku,
  • Uniwersytet Wrocławski,
  • Uniwersytet Rzeszowski,
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas trwania Konferencji na platformie Blackboard organizatorzy odnotowali łącznie 63 dołączenia do spotkania, na które składało się logowanie zarówno prelegentów, jak i uczestników biernych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom biernym, a także zachęcamy Państwa do zapoznania się z tematami wystąpień.