Relacja - Warsztaty z metodyki rozwiązywania testów i kazusów z prawa karnego (egzamin na aplikację sędziowską i prokuratorską)

Studenckie Koło Nauk Penalnych miało przyjemność organizować kolejne spotkanie z cyklu „Warsztat młodego karnisty”. Po odkryciu interesujących kulis zawodów prawniczych, tajników aplikacji prawniczych oraz praktycznych aspektów procesu karnego, organizatorzy mieli okazję gościć aplikantkę sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wraz z gościem wzbogacili umiejętności o rozwiązywanie testów oraz kazusów z prawa karnego pod kątem konkursu na aplikację sędziowską i prokuratorską.

W pierwszej części spotkania skupiono się na metodyce rozwiązywania testów w oparciu o typy pytań pojawiające się na konkursach na aplikacje prawnicze. Następnie pod okiem prelegenta uczestnicy nauczyli się metodyki rozwiązywania kazusów obejmujących materialne oraz proceduralne kwestie prawa karnego. Na podstawie stanu faktycznego słuchacze szkolili się w prawidłowym określaniu kwalifikacji prawnej czynu, zasadach ponoszenia odpowiedzialności karnej oraz podstawowych instytucjach związanych z prowadzeniem postępowania przygotowawczego. Ponadto zwrócono uwagę na kwestie związane z prawidłową konstrukcją pisemnej wypowiedzi na zadane pytania.

Wobec licznych pytań uczestników, prelegentka podzieliła się swoimi poświadczeniami z przebiegu procesu nauki oraz metodami i materiałami, które warto wdrożyć podczas przygotowań do egzaminu na aplikację sędziowską i prokuratorską.

Dziękujemy za kolejne interesujące spotkanie, uczestnikom za obecność i zapraszamy do śledzenia kolejnych wydarzeń Studenckiego Koła Nauk Penalnych.