Relacja z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przedsiębiorca w dobie pandemii – problemy i wyzwania”

W dniu 7 maja 2021 r. na Wydziale Prawa UwB odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorca w dobie pandemii – problemy i wyzwania”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Prawa Gospodarczego oraz Katedrę Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Wydziału Prawa UwB. Skierowane było do młodych naukowców, praktyków oraz przedsiębiorców, dzięki czemu stało się forum wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń o problemach nurtujących przedsiębiorców w okresie pandemii COVID

Celem organizowanej konferencji naukowej było podjęcie próby analizy i oceny przyjętych regulacji prawnych dotyczących przedsiębiorców. Teoretycy, praktycy, studenci, doktoranci podzielili się swoimi spostrzeżeniami z dziedziny prawa gospodarczego, handlowego, podatkowego, cywilnego z szerokim gronem odbiorców. Po każdym panelu odbyła się owocna, merytoryczna dyskusja dotycząca zagadnień istotnych dla środowiska biznesowego.

Konferencję w imieniu organizatorów otworzyły Prodziekan Wydziału Prawa ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju dr hab. Izabela Kraśnicka wraz z prof. dr hab. Joanną Sieńczyło-Chlabicz, Kierownikiem Katedry Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy. W części wprowadzającej Konferencji głos zabrali przedstawiciele doktryny, sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Leszek Ciulkin, a także Zastępca Rzecznika MSP adw. Jacek Cieplak.

Obrady w sesji plenarnej zakończyła inspirująca i ożywiona dyskusja, którą kontynuowano w dwóch równolegle prowadzonych sesjach. W poszczególnych panelach dyskutowano na tematy związane z prawem pracy, prawem gospodarczym publicznym, prawem cywilnym, prawem handlowym, prawem podatkowym, czy też zamówieniami publicznymi. Wystąpienia prelegentów spotkały się z dużym zainteresowaniem, czego wyrazem była ożywiona dyskusja na poruszone tematy.

Konferencja połączyła prelegentów z całej Polski. Nad złożonym zagadnieniem przedsiębiorcy w dobie pandemii pochylili się uczestnicy reprezentujący takie ośrodki akademickie jak:

 • Politechnika Łódzka,
 • Szkoła Główna Handlowa,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie,
 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Polonijna w Częstochowie.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez:

 • Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciecha Orłowskiego,
 • Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku adw. Jowitę N. Grochowską,
 • Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Mariusza Popławskiego,
 • Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Witolda Karczewskiego,
 • Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego,
 • Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego,
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku SSO Jolantę Korwin-Piotrowską,
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku SSO Beatę Gnatowską,
 • Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędziego WSA Wojciecha Stachurskiego,
 • Prezydenta Miasta Białegostoku dr. hab. Tadeusza Truskolaskiego, prof. UwB,
 • Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Roberta Ciborowskiego,
 • Rzecznika Finansowego dr. hab. Mariusza Jerzego Goleckiego,
 • Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Krzysztofa Abramowicza,
 • Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego.

Dziękujemy za obecność podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia.