Relacja z I OKD "Prawo własności przemysłowej w XXI wieku - teoria i praktyka"

W dniu 8 marca 2019 r. na Wydziale Prawa UwB odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Prawo własności przemysłowej w XXI wieku - teoria i praktyka”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej. Skierowane było do młodych naukowców, którzy swoją karierę naukową chcą związać z prawem własności intelektualnej. W spotkaniu czynny udział wzięli przedstawiciele 15 ośrodków naukowych z całej Polski.

W części wprowadzającej Konferencji głos zabrali przedstawiciele doktryny, reprezentanci Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz eksperci Urzędu Patentowego RP. W poszczególnych panelach dyskutowano na temat niekonwencjonalnych znaków towarowych, znaczenia praw własności przemysłowej we współczesnej gospodarce, odnoszono się praktyki orzeczniczej oraz współczesnych zasad ochrony praw własności przemysłowej. Owocem spotkania będą publikacje opracowane we współpracy z Wydziałem Prawa UwB oraz Polską Izbą Rzeczników Patentowych.

Patronami konferencji byli Prezes PIRP, Prezes UPRP, Rektor UwB, partnerami Wydawnictwo C.H. Beck oraz Wolters Kluwer, wsparcia finansowego udzielili EBRAND Services oraz Mlekovita.

Pozytywne recenzje uczestników zachęciły organizatorów do ogłoszenia kolejnej edycji Konferencji! Zapraszają już za rok!