Relacja z II Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Historyczno-Prawnych

W dniu 10 grudnia 2020 r. Studenckie Koło Historii Prawa wraz ze Studenckim Kołem Filozofii Prawa, Studenckim Kołem Miłośników Prawa i Kultury Antycznej oraz Kołem Naukowym Teorii Społecznych miały zaszczyt organizować II Ogólnopolski Zjazd Kół Historyczno-Prawnych pod hasłem „Prawne aspekty w historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa”. Celem konferencji było przypomnienie o 50 rocznicy układu o normalizacji stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Ze względu na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne tegoroczny Zjazd, będący kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej półtora roku temu podczas konferencji w Katowicach, odbył się w formie zdalnej. Jego głównym punktem były prelekcje poruszające problematykę relacji polsko–niemieckich, podobieństw prawnych oraz możliwej współpracy między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską. Swoje referaty wygłosili zarówno profesorowie, szanowani w swych dziedzinach eksperci, jak również doktoranci i studenci. Dodatkowo, po części oficjalnej odbyło się także spotkanie delegatów kół zajmujących się tematyką historyczno-prawną w różnych ośrodkach uniwersyteckich, na którym omówiono przyszłość Zjazdów, wybrano gospodarza spotkania w roku 2021 oraz debatowano nad współpracą w ramach Forum Nauk Historycznoprawnych.

Podczas konferencji swoje referaty wygłosiło 44 prelegentów, którzy reprezentowali:

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.

Podczas trwania Zjazdu na platformie Blackboard organizatorzy odnotowali łącznie 80 dołączeń do wydarzenia, na które składało się logowanie zarówno prelegentów, jak i uczestników biernych.

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie prowadzącym panele:

 • dr Karolinie Zapolskiej,
 • mgr Aleksandrze Pawełko,
 • mgr Weronice Sołkiewicz,
 • mgr Bartoszowi Kamilowi Truszkowskiemu,
 • mgr Dawidowi Zdrójkowskiemu,
 • mgr Michałowi Pawłowi Stokowskiemu,
 • Wojciechowi Wydmańskiemu.

Uprzejmie informujemy, że wśród patronów honorowych oraz współorganizatorów Konferencji znaleźli się: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski, Miasto Białystok, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku, Program Trzeci Telewizji Polskiej Oddział Białystok i Portal BiałystokOnline.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom biernym i patronom oraz zachęcamy Państwa do zapoznania się z tematami wystąpień.