Relacja z II OKN „Ordynacja podatkowa- stan obecny i kierunki zmian”

W dniu 28 maja 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa zatytułowana „Ordynacja podatkowa- stan obecny i kierunki zmian” zorganizowana przez Katedrę Prawa Podatkowego Wydziału Prawa UwB oraz Koło Naukowe Prawa Podatkowego. Konferencję otworzył Przewodniczący Rady Naukowej konferencji, prof. zw. dr hab. Leonard Etel. Wystąpienia wygłoszone w dwóch panelach skoncentrowane były wokół ordynacji podatkowej - aktualnych problemów, również związanych z orzecznictwem sądów administracyjnych, bieżących zmian oraz kierunków zmian w przyszłości. Konferencja połączona była z konkursem na najlepsze wystąpienie. Ostatecznie Rada Naukowa konferencji wybrała trzech laureatów:
I miejsce: mgr Romuald Rzeszutko (Szkoła Główna Handlowa)
II miejsce: Bartłomiej Bieniek (Uniwersytet w Białymstoku)
III miejsce: mgr Wiktor Podsiadło (Uniwersytet Jagielloński)

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe. Ponadto teksty wystąpień laureatów zostaną opublikowane, w zależności od poruszanej problematyki, w czasopismach partnera Konferencji Wydawnictwa Taxpress s.c.: „Procedury Administracyjne i Podatkowe”, „Casus”, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”.

W Konferencji brali udział przedstawiciele następujących ośrodków naukowych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wszystkim uczestnikom wydarzenia serdecznie dziękujemy!