Relacja z Konferencji „Ordynacja podatkowa - stan obecny i kierunki zmian”

Zachęcamy do zapoznania się z relacją

W dniu 14 czerwca 2021 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się, zorganizowana przez katedrę Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Koło Naukowe Prawa Podatkowego UwB, III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa zatytułowana „Ordynacja podatkowa - stan obecny i kierunki zmian”.

Konferencję on-line otworzył prof. dr hab. Mariusz Popławski - Dziekan Wydziału Prawa UwB. Wykład inauguracyjny wygłosił, prof. dr hab. Leonard Etel - Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji. Wystąpienia wygłoszone w dwóch panelach skoncentrowane były wokół Ordynacji podatkowej - aktualnych problemów, również związanych z orzecznictwem sądów administracyjnych, bieżących zmian oraz kierunków zmian w przyszłości. Konferencja połączona była z konkursem na najlepsze wystąpienie. Ostatecznie Rada Naukowa Konferencji wybrała trzech  laureatów:

 • I miejsce: mgr Konrad Suchojad (Uniwersytet Warszawski)
 • II miejsce: Mariusz Trzonkowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • III miejsce: Jędrzej Owoc (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe. Ponadto teksty laureatów zostaną opublikowane, w zależności od poruszanej problematyki, w czasopismach partnera Konferencji Wydawnictwa Taxpress s.c.: „Procedury Administracyjne i Podatkowe”, „Casus”, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”.

W Konferencji brali udział przedstawiciele następujących ośrodków naukowych:

 • Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Uniwersytetu w Białymstoku.

Szczególne podziękowania składamy członkom Rady Naukowej Konferencji, prelegentom, patronom honorowym i medialnym oraz wszystkim uczestnikom wydarzenia.