Relacja z konferencji z cyklu „Dzień z prawem pracy”

Dnia 4 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa UwB odbyła się konferencja z cyklu „Dzień z prawem pracy – prawo w praktyce” pt. „Ostatnie zmiany w prawie pracy. Kontrowersyjne aspekty. Najnowsze orzecznictwo”, zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Pracy działające przy Katedrze Prawa Pracy.

Zaproszeni goście po raz kolejny dyskutowali na temat najnowszych zmian w prawie pracy i ich wpływu na praktyczne rozumienie prawa. Tematyka wystąpień praktyków koncentrowała się wokół zmian dotyczących wygaśnięcia stosunku pracy, dopuszczalnej krytyki pracodawcy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, czy zmian podmiotowych w zakresie zrzeszania się oraz ochrony stosunku pracy w ustawie o związkach zawodowych.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów i pracowników Wydziału, a także osób postronnych niezwiązanych na co dzień z prawem.