Relacja z V polsko-japońskiej konferencji naukowej

Dnia 9 września 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się V polsko-japońska międzynarodowa konferencja naukowa pt. Sztuka w świetle prawa karnego i kryminologii (5th Polish-Japanese International Conference "Art in the light of criminal law and criminology").

Konferencja poświęcona była ochronie oraz granicom sztuki w świetle prawa karnego oraz kryminologii, a jednocześnie wiązała się z obchodami 100-lecia nawiązania polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych.

Konferencja została otworzona przez Dziekana Wydziału Prawa UwB - prof. zw dr hab. dr h.c. Emila W. Pływaczewskiego, następnie uświetniona została godzinnym wykładem gościa honorowego – prof. Minoru Yokoyama, Professor Emeritus of Kokugakuin University, który przybliżył zgromadzonym tematyką oszustw związanych z japońskimi dziełami sztuki Ukiyo-e. Dwie kolejne prelekcje zostały wygłoszone przez kryminologów z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - dr Dianę Dajnowicz-Piesiecką oraz dr Emilię Truskolaską.