Relacja z warsztatów „Działalność w przestrzeni kosmicznej - wstęp do międzynarodowego prawa kosmicznego”

Dnia 28 maja 2021 r. mgr Patryk Topolski - doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB oraz Przewodniczący Studenckiej Poradni Prawnej - Pracowni Wydziału Prawa UwB przeprowadził warsztaty pt. „Działalność w przestrzeni kosmicznej - wstęp do międzynarodowego prawa kosmicznego”.

Podczas warsztatów prelegent przedstawił i wyjaśnił podstawowe pojęcia z zakresu międzynarodowego prawa kosmicznego oraz omówił najważniejsze akty prawne regulujące przedmiotową problematykę. Co więcej poruszył zagadnienia związane ze zwiększeniem międzynarodowego zainteresowania eksploracją przestrzeni kosmicznej, m.in. kwestie kosmicznych odpadów, kosmicznej turystyki czy kosmicznego górnictwa.

Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i uczestnictwa w dyskusji.