Relacja z warsztatów organizowanych przez Studencką Poradnię Prawną dot. praw konsumenta

Dnia 25 lutego 2021 r. mgr Łukasz Presnarowicz - doktorant w Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego, aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku oraz członek sekcji wspierającej Studenckiej Poradni Prawnej - Pracowni Wydziału Prawa UwB przeprowadził warsztaty dot. praw konsumenta.

Podczas spotkania Prelegent przybliżył uczestnikom katalog praw przysługujących konsumentom oraz obowiązków ciążących na przedsiębiorcach. Co więcej, mgr Ł. Presnarowicz przedstawił także praktyczne przykłady, z którymi konsumenci mogą spotkać się na co dzień. Uczestnicy szkolenia mieli również okazję do zadawania pytań w zakresie tematu warsztatów.