Relacja z warsztatów „Procedura humanitarnego stosowania leku (compassionate use)”

Dnia 2 lutego 2021 r. mgr Monika Winckiewicz - doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB, aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku oraz członek sekcji wspierającej Studenckiej Poradni Prawnej, Pracowni Wydziału Prawa UwB przeprowadziła warsztaty pt. „Procedura humanitarnego stosowania leku (compassionate use)”.

Podczas spotkania Prelegentka w bardzo przystępny i klarowny sposób przybliżyła uczestnikom problematykę procedur wcześniejszego dostępu do produktów leczniczych w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Co więcej, Pani Magister przedstawiła etapy i fazy badań klinicznych oraz zalety i wady procedury „compassionate use”. Uczestnicy szkolenia mieli również okazję do zadawania pytań w zakresie tematu warsztatów.